Munkamódszerünk

Cégünk több mint 15 éves működése során fokozatosan kialakította azt a több lépéses munkamódszert, mely biztosítja, hogy megrendelőink nagy megbízhatósággal, hatékony időkihasználással és észszerű költségszinten kapják meg az ismert (és a tervezés indulásakor még feltárásra váró) igényeiknek megfelelő épületbelsőt és környezetet.

Igényfelmérés

A belsőépítészeti munka mindenkori első lépése a megbízó életmódjának, igényeinek, személyes stílusának, valamint az elvégzendő feladatnak a részletes megismerése, mely egy 1-3 órás beszélgetés, illetve a tervezendő környezet bejárása során valósul meg. Mivel a megrendelők döntő többsége nem szakmabeli, ezért ezen fázisban különösen nagy gondot fordítunk arra, hogy feltárjuk azokat a vevői igényeket, melyek számára explicit módon még nem fogalmazódtak meg, rákérdezés / rávezetés során azonban felismerésre kerülnek.

Vázlattervek készítése

Az igények ill. az építészeti peremfeltételek megismerése után néhány gondolatébresztő vázlatterv segítségével, a megbízóval történő közös gondolkodás során alakítjuk ki a végleges belsőépítészeti látványtervet. Ez általában szines, kézzel készült perspektivikus térrajz, mely hűen tükrözi a megálmodott belső tér hangulatát és főbb jellemzőit.

Részletes terepfelmérés

Az átlagos építészeti tervek - melyeken természetükből adódóan nem szerepelhetnek a kivitelezés során létrejött kisebb eltérések, pl. a nem teljesen derékszögű vagy kissé "hullámos" falak, a helyenként eltérő vastagságú vakolat, stb. - rendszerint nem alkalmasak arra, hogy önmagukban szolgáljanak az 1 cm-nél kisebb tűréssel megvalósítandó belsőépítészeti tervek alapjául. A valósághoz pontosan illeszkedő kiviteli tervek elkészítését ezért rendszerint egy minden részletre kiterjedő helyszin-felmérés szokta megelőzni.

Kiviteli terv készítés

A megrendelő által jóváhagyott látványterv, illetve az egyeztetett belső funkcionalitás alapján készül készülnek el az új belső tér részletes kiviteli tervei (két dimenziós műszaki rajzok). Ezek olyan kidolgozottságúak, hogy megfelelő gyakorlattal rendelkező kivitelező / mesterember pusztán ezek alapján is képes a szükséges munkálatok kivitelezésére, ám cégünk szükség esetén természetesen konzultációs lehetőséget is biztosít az esetleges kérdéses részletek tisztázására.

Kivitelezés felügyelete

Bár cégünk profiljának tisztántartása miatt a belsőépítészti megvalósítási munkálatok fővállalkozásban történő lebonyolítását általában nem vállaljuk, ám a kivitelezés során helyszini tanácsadással és a megvalósítási minőség ellenőrzésével segítjük megrendelőinket, ill. az általuk megbízott fővállalkozót.

Vásárlási tanácsadás

A legtöbb belsőépítészeti terv nem csak a megrendelő számára egyedileg méretre gyártott, hanem boltokban beszerezhető kész termékeket is tartalmaz (burkolókapok, lámpák, egyes bútorok, stb.).  Bár anyagbeszerzéssel / kereskedelemmel cégünk általában nem foglalkozik, piacismeretünk és ez alapján adott vásárlási tanácsaink (mit / hol / milyen minőségben / mennyiért lehet ill. érdemes megvenni) rendszerint komoly segítséget, idő- és költségmegtakarítást eredményeznek megrendelőinknek.